Артикулационна гимнастика

Артикулационна гимнастика и фонологична способност   Преди да се пристъпи към упражненията за развитие на артикулационните умения е важно да се развият фонологичните способности на детето. За целта то се учи да разпознава целевия звук сред други звукове. Слухово да възприема срички със…

Повишено внимание

Темповете в детското развитие са индивидуални. Въпреки това, съществуват обективни индикации, които могат да дадат ясни ориентири за това, дали детето се нуждае от логопедична или друга професионална помощ. За да бъдем обективни трябва да знаем, че детското развитие следва определени етапи, които…

Кога говорим за артикулационни нарушения?

Артикулационните нарушения са тези нарушения при които се допускат грешки при звуковете от късния онтогенезис. Това са съскавите и шушкави консонанти, това са сонорите „Л“ и „Р“. Грешките при тях са системни. Срещат се в начало, в средисловие и в краесловие. Всяко друго…

Мозъкът на билингвите

Д-р Пинг Ли е професор по психология и лингвистика в Пенсилванския щатски университет. Интервюто е направено за специализирания английски сайт на Адам Бек, посветен на развитието и обучението на децата билингви.   Д-р Ли, бихте ли обяснили по какво се различава мозъкът на…

Ранно развитие

Ранното развитие на децата не изисква изключителни заложби, за да се пристъпи към него. Целта му е да стимулира мозъчните клетки между раждането и третата година, когато се смята, че то все още е в така наречения сензитивен период на развитие, когато не…

Загуба на интерес

Немалко родители се оплакват, че децата им бързо губят интерес към току що купената играчка. Истински се разочароваме, ако установим, че новата придобивка се спотайва на части в някой ъгъл на детската стая, а притежателят й се забавлява с кухненски прибор или предмет…

Наказанията

Ако наказателните практики и практиките за развитие на детето се срещнат, то вторите ще усетят своя сериозен дефицит, въпреки, че са еднакво стари. Детството ни не е толкова далеч, или поне така ни се струва. Ясно си спомняме целият механизъм, цялото родителско творчество,…

Изборът на детето

Той не е маловажен и не бива да се бърка с жаргони като „инат“, и „глезотия.“ Често пъти забравяме за него, защото ролята на родител се е оказала обсебваща. Разделили сме се с част от себе си, за да направим място и на…

Сънят в детската градина

  Всички сме съгласни, че децата се нуждаят от достатъчен сън, за да бъдат здрави и спокойни. Във времето на сън се регулират обменните в организма процеси, температурният баланс, правилното функциониране на имунната система. Но попадайки в детската градина се оказва, че децата…

Билингвизъм

В логопедичните кабинети все по-често попадат деца, усвояващи едновременно два и повече езика. В не малко от случаите те проговарят по-късно, а често пъти биват възприемани като невъздържани и хиперактивни. Специалистите не отричат ползите, които тази форма на обучение предоставя на децата, но…

Искра Димитрова - логопед
гр. София
тел.: 0886 32 42 32